Kategoriarkiv: Informasjon

Velkommen til frivillighetsfestivalen 2019

2019 er året hvor Ringsakers aller første frivillighetsfestival går av
stabelen. Dette skjer lørdag 7. september kl. 11.00-15.00 i Moelv.
Det blir ingen frivillighetsfestival uten frivilligheten. Derfor ønsker vi å
lage denne dagen sammen med alle lag og foreninger i Ringsaker.
Målet er å fylle Moelv med glade aktiviteter for store og små i regi av
frivilligheten. Festivalområdet blir fra Moelv barneskole og Moelvhallen
og bort til Moelv sentrum.
Vi arrangører legger til rette – det er lag og foreninger som skaper dagen!

Infomateriell frivillighetsfestivalen
I dette heftet ligger informasjonen dere trenger for å melde dere på og
komme i gang med planleggingen.

Bli med og skap en dag fylt med aktiviteter og sosial moro!

Hilsen arrangørene:
Ringsaker Idrettsråd, Ringsaker Kulturråd, Moelv Frivilligsentral,
Brumunddal Frivilligsentral, VilMer og Ringsaker kommune

 

17. mai 2019 Brøttum

Program 

07.30    Skolekorps, Brøttum Brass og speiderne går i tog fra Afseth- rampa til Brøttum skole

08.00    Flaggheising på Brøttum skole, Brøttum bo- og aktivitetssenter v/speiderne

08.55    Toget settes opp på fotballplassen på Mæhlumslykkja. Rekkefølge: Flaggborg v/speiderne – Brøttum Brass og skolekorpset – publikum.

09.10    Avmarsj fra Mæhlumslykkja

09.30    Toget fra Mæhlumslykkja ankommer skolen.

09.30    Toget settes opp på skoleplassen foran det nye skolebygget. Rekkefølge: Flaggborg v/speiderne – Skolens fane – Skoleleder, leder for 17.maikomitéen, FAU-leder – 1. trinn – 2. trinn – 3. trinn – Brøttum Brass og skolekorpset – 4. trinn – 5. trinn – 6. trinn – 7. trinn – resten av skolen – Brøttum BU – barnehagene/foreldre – publikum.

09.50    Avmarsj. Rute: Skolen – Brøtheim – Klokkerhagenjordet – Brøttum bo- og aktivitetssenter hvor det er tale for dagen v/ Dagny Rudland. Brøttum Brass spiller, sang. Toget går oppom hovedinngangen og fortsetter deretter til kirka.

10.45    Bekransning av bauta ved elever fra 7. trinn, speiderne, Brøttum Brass og skolekorpset.

11.00    Gudstjeneste v/prest Siri Sunde. Brøttum skolekor og speiderne deltar. Organist: Erik Brænden.

11:45     Etter gudstjenesten går toget fra kirka til Brøtheim. Vi henstiller alle om å gå i 17. mai-toget, slik at det blir et fint tog også tilbake til Brøtheim. Rute: Kirka – Brøtheim.

10:30    Servering på Brøtheim. Barn og ungdom til og med 10. trinn går gratis inn. Voksne og ungdom over 16 år kr 100,-. Kiosksalg. Betaling fortrinnsvis med VIPP og kort. Kontanter mulig.

12.30    Samling på grusbanen. Leker for barn.

14.00    Konkurranser på “grusbanen”. Tautrekking 5. – 7. klasse  J

Parkering :

Det oppfordres til samkjøring og at de som bor nær sentrum går til sentrum. Parkering blir ved kirken, Joker, Mangerud og skolen. Det skal ikke parkeres langs veien der toget skal gå!

TA GJERNE MED EN CAMPINGSTOL OM VÆRET BLIR FINT!

Program med sanger: 17.mai program og sanger 2019.pdf

Innsamlet til Krafttak mot kreft

Brøttum Bygdekvinnelag og Brøttum BU har sendt kr 38348 til Krafttak mot kreft.
Brøttum Bu stod på Joker Brøttum og Kiwi på Sjusjøen. Bygdekvinnelaget sendte kr 35000 fra Damenes aften.
Morten Midtby i Kreftforeningen takker så mye for pengene som er kommet inn.

Kveldstur på Brøttum 14.mai

Nærmere info om turen, og mange andre i DNT Lillehammer, kan hentes på https://lillehammer.dnt.no/aktiviteter/

Åpent møte om uteområder for Brøttum barne- og ungdomsskole

Arbeidsgruppa for uteområdet ved Brøttum barne- og ungdomsskole inviterer folkevalgte representanter i kommunestyret i Ringsaker kommune og lokale politikere til et åpent møte på Brøttum.

Tid: Mandag 1. april 2019 kl. 18:00.
Sted: Aulaen, Brøttum barne- og ungdomsskole

Vi ønsker å få muligheten til direkte dialog med det politiske miljøet om hvor viktig det er med gode, langsiktige og helhetlige valg for uteområdene ved Brøttum barne- og ungdomsskole.

Agenda:

 1. Historikk rundt utvikling av uteområdene ved Brøttum barne- og ungdomsskole.
  Presisering av innholdet i den prioriterte tiltakslista som ble utarbeidet av lag og foreninger på Brøttum. Den ble sendt fra arbeidsgruppa til rådmann og ordfører i Ringsaker kommune 21. desember 2018.
 2. Befaring av uteområdet ved Brøttum barne- og ungdomsskole.
 3. Paneldebatt med politikernes betraktninger om det som er presentert i møtet og vist i befaringen.
 4. Oppsummering

Med vennlig hilsen
arbeidsgruppa som representerer lag og foreninger i Brøttumsbygda.

Arbeidsgruppaskontaktperson:                                                                                                              Erik Mæhlum, tlf. 996 41 692 /e-post: maehlum@hotmail.no

Årsmøte Brøtheim SA

Til andelseiere, lag og foreninger og alle Brøtninger.

Årsmøte for 2018

Onsdag 10.4. april 2019 kl. 19.00 på  Brøtheim

 Sakliste:

 • Årsmelding
 • Regnskap og budsjett
 • Valg
 • Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes til styreleder Ingeborg Mæhlum, Mælumsvn.38, 2372 Brøttum innen 6. april på e-post: gumehlum@bbnett.no

BRØTHEIM eies av bygda og forvaltes av et styre.

VEL MØTT TIL ÅRSMØTE

Damenes aften

Brøttum bibliotek har nye åpningstider!

Nye åpningstider er:

Tirsdag    8.30 – 15.30
Torsdag  11.00 – 19.00

Bygdekvinnelagets halvårsplan

Her finner du Brøttum bygdekvinnelags halvårsplan med mange spennende aktiviteter. Om du er interessert i å lære om «Øyet ditt», om symaskiner og søm, byvandring i Lillehammer, seterbesøk på Kvarstadsetra eller delta på «Damenes aften» med Ingeborg Heldahl, så bør du åpne vedlegget og ta en nærmere kikk på programmet.

Halvårsplan Vår 2019

Er du opptatt av trivsel og folkehelse på Brøttum?

Invitasjon til nytt møte, og nye diskusjoner: «Er du opptatt av trivsel og folkehelse på Brøttum?»

Tid og sted: Brøttum barne- og ungdomsskole 10.januar kl. 19.00 – 21.00.

Vi følger opp alle de gode forslagene fra gruppearbeidet på møtet 8.november 2018.

Vi håper dere kan bidra til å samle enda flere til januarmøtet, slik at vi sprer engasjementet til flest mulig. Bygdeutvalget stiller med en representant. Vet dere om andre lag/utvalg/enkeltpersoner som dere ønsker skal være med så fint om dere får de med. Møtet vil være åpent for alle.

Målet for møtet blir:

 • Hvilke av de foreslåtte tiltak dere vil realisere?
 • Hvordan settes de ut i livet?

Nasjonalforeningen sitt engasjement denne kvelden vil selvsagt være å se på mulighetene for ny aktivitet og en revitalisering av Brøttum helselag. Det er naturlig å se dette i sammenheng med de andre tiltakene som skal diskuteres, da mye her handler om forebygging og sosialt fellesskap.

Da ønsker vi dere alle en riktig god jul, og vi sees på nyåret.

Hamar 3.12.2018

Elisabeth Skarderud                                                            Ingeborg Nordlund

Nasjonalforeningen for folkehelsen                               Ringsaker kommune

10.01.19 Oppfølgingsmøte Brøttum (002)