Kategoriarkiv: Informasjon

Velkommen til 3.dagsball på Brøtheim

Kjøp billetter til året 3.dagsball her: Billetter til 3.dagsball 2018

Invitasjon til idé dugnad for nærmiljøanlegg på Brøttum

Arbeidsgruppa for nærmiljøanlegg, svømmehall og uteområde på Brøttum ønsker med dette å invitere lag, foreninger, private virksomheter og andre interesserte på Brøttum til et informasjons-  og arbeidsmøte på Brøttum Barne og Ungdomsskole den 17. desember kl 19-21. Møtet blir avholdt i aulaen, nedre inngang.

Velkommen!

Les mer om bakgrunn, arbeidsgruppa og agenda her: Invitasjon til lag og foreninger 

 

En stjerne klar

Les mer »

Nærmiljøanlegg, uteområde og svømmehall på Brøttum

I oktober hadde vi besøk av ordfører Anita Ihle Steen på Brøttum, der hun inviterte til ordførerens time. Det mange var opptatt av, både barn og voksne, var når svømmehallen ville bli ferdig, og hvor den skal bygges. Flere av elevene på Brøttum skole lurte på om det ville bli gjort noe mer med uteområdet rundt skolen. Ordføreren oppfordret bygda til å sette seg ned og lage en prioritert liste over hva vi ønsker for nærmiljøanlegg og uteområde på Brøttum. Brøttum bygdeutvalg inviterte Brøttum IL, FAU ved Brøttum skole og representanter for Helselaget til et møte. Målet var å sette ned en arbeidsgruppe som kan jobbe for å lage en plan, som oversendes ordføreren.

Arbeidsgruppa består av Erik Mæhlum, Øystein Torp, Stian Undbekken og Ida Mæhlum. Representanter fra FAU vil være observatører. De inviterer til et åpent møte på Brøttum mandag 17.desember slik at alle som ønsker å komme med innspill, eller på en eller annen måte kan bidra i arbeidet, får mulighet til det.

Brev-til-Ringsaker-kommune-271118 (1)

Julemesse på Brøtheim

Brøttum Bygdekvinnelag – Halvårsplan

VELKOMMEN til en ny halvårsplan i Brøttum Bygdekvinnelag.

Vi i styret håper at denne planen gir deg inspirasjon til å møte
opp på medlemsmøter og delta på utflukter.

Ta med venner og gode naboer!! Gamle og nye medlemmer er velkommen!!

Halvårsplan kan hentes her: Halvårsplan høst 2018

Kveldstur med DNT Lillehammer og Brøttum IL

Årlig samarbeider DNT Lillehammer og Brøttum IL om kveldtsur på Brøttum, ofte med svært god oppslutning.

I år turen har blitt flyttet litt sør for Brøttum. Turen starer på Ringen rehabiliteringssenter med Harald Sunde som veiviser. Den tidligere forsvarssjefen er særdeles godt kjent i området rundt Ringen hvor det våren 1940 var harde kamper mellom norske hjemmestyrker og tyske okkupanter. Årets tur vil således har et sterkt historisk preg, men det vil også bli en utfordrende vandring oppover skogen med stopp på  plasser hvor det skjedde spesielle kamphandlinger. Vil vi ta oss oppover til Lundehøgda og etterhvert over garden Sotungstad og passerer på retur minnestedet over de norske som ble henrettet på Ring disse dramatiske aprildagene.
Ansvarlig for turen blir Jan Erik Mæhlum og Bjørn Dalsveen (Erik Bergseng som står oppført i turkatalogen er bortreist). I tillegg til Harald Sunde har vi invitert med Torbjørn Hovde som har skrevet boka «Turhåndbok for midtre Ringsaker (www.hovdeforlag.no) med flere turforslag for det samme området.
For mer informasjon: LOT_ Brøttum IL_kveldstur tirsdag 15 mai 2018

17. mai program

Hele programmet med sanger: 17.mai program og sanger

 

Årsmøte 2018 i Brøtheim SA

Nordnorsk Visekro