PÅ TIDE Å RUSTE OPP KULTURSTIEN!

På tide å ruste opp Kulturstien!
Kulturstien har gledet mange på tur og nå er det på tide å ruste opp litt – og kanskje fylle på med noe nytt? Flinke ildsjeler er i gang med å forbedre Kulturstien! Vi ønsker også et nytt konsept for pinsevandringen i Kulturstien og har derfor bestemt at vi bruker denne sommeren på å ruste opp og utvikle Kulturstien og finne det nye måten å gjennomføre pinsevandringen på! Vi har fått oen innspill og tar gjerne i mot flere innspill og forslag til hva Kulturstien bør inneholde og hvordan pinsevandringen bør organiseres! Ta deg gjerne en tur i Kulturstien og se om du får noen idéer :)
Hilsen Brøttum Bygdeutvalg

KOM I FORM MED TERRENGLØP PÅ BRØTTUM HVER TIRSDAG!

Kom i form med terrengløp på Brøttum hver tirsdag fremover! Dette er også en unik mulighet til å bli kjent i bygda!

Løpene vil variere mellom ulike traseer i bygda, og distansen vil være mellom 5 og 7 km. Hver og en tar evt tida på seg selv. Det er opprettet egen gruppe på Facebook som heter «Terrengløp Brøttum» der informasjon legges ut. Informasjon om neste løp kommer senest 3 dager i forkant. https://www.facebook.com/groups/459910297696113/?fref=ts

Første løpet ble arrangert fra parkeringa ovenfor Strandhytta tirsdag 23. mai.

Neste løp er Lonarunden tirsdag 30. mai med start ved Kindetjernet/Demninga (ca 5 km runde).

Primus motor, Eirik Fløtlien, ønsker velkommen til å bli med på en skikkelig treningsøkt!

 

 

 

 

Dorullsalg på Tømmermyra for alle

Dorull til folket

Resultater roeløp

39 løpere gjennomførte årets første roeløp i Ulvehagan!

Dette er et enkelt arrangement som hvem som helst kan arrangere. Alle roer og grender blir herved utfordret. Ta kontakt med Gaute på tlf 419 21 319 for startnr og merkebånd. Arrangør bestemmer selv sted, distanser og tidspunkt.

Takk for innsatsen til alle som deltok!

Roeløp

Matchvinnere i begge ender spolerte Nes-festen!

1495138544001
Nes-Brøttum 1-4 (0-3)
Brøttums lag: Rune Grønbakken – Endre Bergseng (Markus Sveen i 15 min), Steffen Stensby (c), Ottar Randgaard, Tor Kristian Hansen (Jøran Dalseg i 15 min) – Dan Martin Løkken, Fredrik Gjeldaker, Håvard Bergseng, Reza Nawabi, Øystein Øverbø – Jan Roger Øverbø (Erik Andre Skrukkerud i 25 min)
 
For første gang på mange år møttes endelig Brøttum og Nes igjen til fotballkamp på Stavsjø. Etter en nylig inngått skilsmisse med Ringsaker IF, har igjen Nes eget seniorlag, noe som er meget gledelig for alle som er glade i den lokale breddefotballen! Dette var første hjemmekampen for det gjenoppstartede laget til den stolte klubben, og rundt 200 tilskuere møtte opp i regnværet for å bivåne lokaloppgjøret. All honnør til Nes for et flott arrangement, med speakertjeneste, gratis grillmat, is til barna og det hele!
  Les mer »

Kveldstur mot KLøvstadhøgda – med LOT og Brøttum IL tirsdag 23. mai kl 18.30

DNT Lillehammer og Brøttum IL inviterer til en kveldstur i området mot Kløvstadhøgda tirsdag 23. mai. Start kl 18.30 med parkering og oppstart ved gården Haugen langs vegen til Ring.

Turlederne Erik Bergseng og Jan Erik Mæhlum vil sammen med Bjørn Dalsveen gjennomgå opplegget for turen som forventes å ta ca 3 timer inkludert stans underveis. Vi endrer retningen på turen fra beskrivelsen i DNT-Lillehammer turkatalog stopp blir ved garden Trettenga hvor Mathias Amb forteller om den store satsingen på  produksjon av ammekjør som er bygd opp på gården de senere år. Etter avtale med grunneierne fortsetter turen ut i kulturlandskapet hvor vi etter en stigning kommer inn på den gamle ferdselsvegen mot Ring. På Kløvstad vil Anne Guri Kløvstad ta imot oss og fortelle om forvaltningen av det unike Kløvstadhøgda naturreservatet **) og de sjelden geologiske forekomster Biskopåsformasjonen. ***)

Brukerne på Kløvstad har gitt oss mulighet til å fortsette turen på innmark****) oppover mot toppen av høgda med et fantastisk skue både sørover mot Mjøsa og Mjøsbrua og nordover mot Lillehammer-området og Sjusjøen. Her vil det passe å innta nistepakka før vi fortsetter ned mot skogsbilvegen fra Næra hvor vi bl.a. kan se den svært spesielle inndelingen av skogsteiger hvor enkelte smale teiger strekker seg helt fra Mjøsa og til Næra.

*) DNT Lillehammer turkatalog;  (https://lillehammer.dnt.no/aktiviteter/?organizers=forening:31,forening:402,forening:219,forening:191).

**) Kløvstadhøgda naturreservat; Dette er vernet etter naturvernloven på grunn av forekomster av edellauvskog (alm-lindeskog). Her finnes alm, lønn, hassel, leddved og krossved som ellers ikke er vanlig i området. Edellauvskogene inneholder sjeldne økologiske systemer med flere kravfulle plantearter og et variert dyreliv. Hedmark fylke har få slike forekomster.http://pilegrimsleden.no/no/map/poi/klvstadhgda-naturreservat-brttum

***) Biskopåskonglomeratet innholder rundete klaster av grunnfjellsbergarter, opprinnelig avsatt som deltaer av flomstore elver. Kantede fragmenter av kalkstein, kalkholdig sansdtein, basalt og små knollete brudstykker av svart fosforitt opptrer også i Biskopåskonglomeratet (i Mjøsregionen). De kantede fragmentene relateres til Biriformasjonenhttp://aps.ngu.no/pls/utf8/geoenhet_SokiDb.Vis_enhet?p_id=146027&p_spraak=N

****). Lov om friluftslivet (friluftsloven), https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16Som en litt forenklet oppsummering kan det sies at i innmark har allmennheten kun en ferdselsrett, den skal skje til fots, og er begrenset til vinterhalvåret. Ytterligere utnyttelse av innmark kan kun skje etter avtale med grunneier eller bruker. Du kan ikke ferdes på dyrkede landbruksarealer, som potetland og åkre for raps, korn og grønnsaker, eller frukthager. Det samme gjelder kulturbeite (beitearealer som jevnlig gjødsles) og engslått.

Det kan også være av interesse å sjekke i Naturmangfoldloven.  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100

 LOT_ Brøttum IL_kveldstur tirsdag 23 mai 2017image002

Hurra for 17. mai! Programmet for dagen på Brøttum og sanger finner du under!

Brøttum_17.mai program og sanger

Mirakelet på Biri!

Biri-Brøttum 2-3 (2-0)
 
Brøttums lag: Rune Grønbakken – Endre Bergseng (Fredrik Ingstad i 45 min), Sigurd Bergseng, Ottar Randgaard, Tor Kristian Hansen (Markus Sveen i 20 min) – Daniel Eide (Erik Andre Skrukkerud i 20 min), Fredrik Gjeldaker, Håvard Bergseng, Reza Nawabi, Øystein Øverbø – Jan Roger Øverbø (Cato Stenbråten i 55 min)
  Les mer »

Roeløp søndag 21. Mai

Ulvehagan arrangerer årets første roeløp, førstkommende søndag fra Sekundærstasjonen i Ulvehagan.

Det blir terrengløp, to distanser, 5 km og 500 meter. Fellesstart for alle, og det er lov å løpe flere runder. Begge løypene blir godt merka.

Dette blir et helt enkelt arrangement, uten klasseinndeling og ikke saft, vafler eller premiering. Alle over 12 år kan få tidtaking.

Starten går 11.30. Utdeling av startnr fra kl 11.00.

BRØTTUM IL HAR FÅTT VIPPS

Fotball, Ski/sykkel, Aikido, Barneidretten og Trimgruppa har fått hver sin Vipps-konto.

Bare søk oss opp på VIPPS :)

Så kan du betale ved alle våre arrangement.