I tabellen ligger lag og foreninger som ikke har egen underside på brottum.no. Dersom det er ønskelig med egen side (ala «Brøttum skolekor» og «Brøttum Bygdeutvalg») send en epost til Bygdeutvalget med ønsket innhold. Det vi ønsker er en tekst som beskriver laget/foreningen, bilder og kontaktinformasjon (f.eks. til styret). Send også med lenker til eventuelle eksterne sider som laget/foreningen benytter. Dersom informasjonen i tabellen er feil ønsker vi at dere sender oss korrekte data slik at vi kan oppdatere innholdet.

Lag/forening Kontaktperson
Brøtheim AL Ingeborg Mæhlum 91351002
Brøttum Arbeiderlag Atle Strand 93493094
Brøttum Brass Gina Halvorsrud 41271003
Brøttum bygdekvinnelag Hanne-Marit Amb 48196248
Brøttum Bygdeungdomslag Marita Grevrusten 90529783
Brøttum Hagelag Gini Richardson
Brøttum Helselag Thorild Holmestad 62360318/95069020
Brøttum Historielag Inger Eva Mæhlum 45027203
Brøttum Idrettslag Roger Bakkestuen 94833636
Brøttum Korforening Steinar Afseth 90994638
Brøttum Landbrukslag Kjell Magne Holøien Aaberg
Brøttum Røde kors Steinar Afseth
Brøttum Røde kors besøkstjeneste Ingeborg Mæhlum 91351002
Brøttum Røde kors hjelpekorps Stig Løvholm
Brøttum Seniordans Ann-Turid Hustad 41417001
Brøttum Skogeierlag Asbjørn Bjørnstad
Brøttum Skolekorps brottumskolekorps@hotmail.com
Brøttum Speidergruppe Arnfinn Waldahl Roel 913 97 688
FAU Brøttum Skole
Lions Club Ringsaker Nord
Facebookside
Facebookgruppe
Jon Anders Stalsberg 95205300
Nordre Ringsaker Hagelag Yngve Waaler 48123057
Nordre Ringsaker Husflidslag Eldri Bådshaug
Nordre Ringsaker Pensjonistforening Jenny Larsen 62360319
Nordvang forsamlingshus Torbjørn Hovde 41661732
Småland Wester’n Klubb Jarle Nordengen 62360247
Stiftelsen Brøttum Eldreboliger Lars Traaseth 41452012
Teatris Vulgaris Solveig Sletmoen 90563677