Stiftelsen Brøttum Eldreboliger

FAKTA om stiftelsen:

 •  startet i 1994
 • har som formål å erverve eller feste tomteareal for oppføring av eldreboliger i tilknytning til Brøttum Bo- og Aktivitetssenter
 • det skal være alderstrygdede innbyggere i Ringsaker kommune som er brukere, hvor innbyggere i Nordre Ringsaker skal ha fortrinnsrett
 • tildeling av bolig foretas av Omsorgsdistrikt Moelv
 • styret består av 7 medlemmer (se lenger ned på siden)
 • har 15 leiligheter, fordelt på 8 på Brøttum og 7 i Lismarka

Styrets sammensetning:

 • leder Lars Traaseth Lion Club Ringsaker Nord
 • nestleder Arne Johan Fauskrud Lismarka Blindeforening
 • kasserer Marit Storlien Bedjaoui Lismarka Røde Kors
 • sekretær Eli Anne Halla Brøttum Røde kors
 • medlem Guttorm Bergseng Nordre Ringsaker Pensjonistforening
 • medlem Georg Bergseng Brøttum helselag
 • medlem Inger Eva Mæhlum Ringsaker kommune

Kontaktperson: Lars Traaseth tlf 41452012