Brøttum Bygdeutvalg

Styret i Brøttum Bygdeutvalg består nå av:

 • Leder, Julie Dalsveen
 • Kasserer, Hans Arne Skar
 • Styremedlem, Dorte Finstad
 • Styremedlem, Åsmund Johannes Sletten
 • Styremedlem, Johan Ingvar Flaa

Bygdeutvalget er for alle  og skal være «igangsetter». I vår stressede hverdag blir det viktigere enn noen  gang å slå ring om det samholdet og den positiviteten vi har ved å bo i et  sammensveiset og aktivt bygdesamfunn.

Brøttum Bygdeutvalg følger i hovedsak opp 4 faste aktiviteter:

 • gjennomføring av Juleball 3. dag jul
 • gjennomføring av «Åpen Kultursti» 2.dag pinse hvert andre år.
 • «Forum Brøttum» som samler ledere fra alle lag og foreninger til felles møte  og samtale i 2 årlige møter, fordelt på vår og høst.
 • vegvedlikehold og utbygging av veier, gang og sykkelstier.

I tillegg kommer mange andre saker etter hvert som ønsker og behov endrer  seg.

 • sammen med idrettslaget holde i hevd gamle stier og løypetraseer.
 • ønske nyinnflyttede Brøtninger velkommen til bygda.