Viktig invitasjon til alle fra 12 til 19 år i Nordre Ringsaker til åpent møte onsdag 30. november 15:45-18:15

Møtet er en del av Ungdomsprosjektet i Ringsaker kommune der Ungdomsrådet er sentrale sammen med folkehelsekoordinator. Målet med prosjektet er å gi unge en tydeligere stemme og rolle i utviklingen av tilbud og muligheter.

Møt opp og bidra med innspill på hva du mener er viktige fritidstilbud i bygda