Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel

Brøttum Bygdeutvalg ønsker å engasjere lag og foreninger på Brøttum for å kunne utarbeide et felles innspill til revidering av kommuneplanens samfunnsdel.
Kommuneplanen sier noe om hvordan Ringsaker skal utvikle seg frem til 2035, og er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal inneholde visjon, mål og strategier for ønsket utvikling, og består av en samfunnsdel med langsiktig arealstrategi og en arealdel.
Temaer i planprogrammet:
• Barn, unge og utdanning
• Helse og omsorg
• Næringsutvikling
• Attraktivitet
• Klima og miljø
• Samferdsel
• Innovasjon og digitalisering
• Samfunnssikkerhet og beredskap
• Arealstrategi
• Ringsaker kommune som attraktiv arbeidsgiver
Ringsaker Kommune har oppfordret bygdeutvalgene til å samordne seg med felles innspill.
 
Hvilke muligheter ser dere for Brøttum i fremtiden?
Vi ønsker å oppfordre lag, foreninger og andre som ønsker å bidra til å sette seg inn i planprogrammet.
Ettersom det for tiden ikke er mulig å samles til et fellesmøte så ber vi om å få tilsendt tilbakemeldinger digitalt.
Send oss deres innspill til bygdeutvalget@brottum.no