Er du glad i å synge?

Brøttum skolekor har plass til flere korister!

Koret passer for barn som liker å synge og har lyst til å synge sammen med flere barn som deler
sanginteressen. Koret er for barn fra 1. til 10. klasse, men deles i «Aspiranter» og «De store» når vi
øver og på enkelte opptredener.

Vi har stort fokus på det sosiale og har hyggelige aktiviteter sammen i løpet av året.
Koret ledes av en entusiastisk og inspirerende dirigent, som heter Kari Borud.
Vi følger smittevernrådene fra FHI – egen info.

Det er lov til å prøve et par ganger før man melder seg på. Påmelding er på mail til
kristinhalla@hotmail.com og beskjed til Kari på telefon 95883686.

Vi øver i kantina på Brøttum skole hver tirsdag etter skoletid.
1.-4. trinn synger 14.15 – 15.15
5.-10. trinn synger 15.15 – 16.30

Velkommen!