Ringsaker Kulturråd ønsker velkommen til årsmøte

Medlemmer i  alle lag og foreninger er velkomne til å delta.

Sted: Bjørkvang, Helgøya
Når: Onsdag 18.03 kl. 10:00

For mer info: Årsmøte Ringsaker kulturråd