Brøttum Bygdekvinnelag – Halvårsplan

GODT NYTTÅR og velkommen til et nytt år med Brøttum Bygdekvinnelag.
Vi i styret håper at denne planen gir deg inspirasjon til å møte opp på medlemsmøter og delta på utflukter.

Ta med venner og gode naboer!! Gamle og nye medlemmer er velkommen!!

Brøttum Bygdekvinnelag – halvårsplan vår 2020