Brev til formannskapets medlemmer i Ringsaker kommune

Etter oppfordring fra ordfører Anita Ihle Steen, ble det satt sammen en arbeidsgruppe som skulle lage en prioritert liste over ønsker og behov for uteområde, nærmiljøanlegg og svømmebasseng på Brøttum. Arbeidsgruppa ble satt sammen av representanter fra flere lag og foreninger på Brøttum. Arbeidsgruppa har jobbet grundig med å tenke på et uteområde rundt skolen som ville være til glede og nytte for alle, fra barnehagealder til de aller eldste i bygda vår. De har tatt initiativ til møter med både administrasjon og politikere i Ringsaker kommune, tatt telefoner, sendt brev, bedt om dialog og stilt spørsmål  for å få bedre innsikt. Responsen har dessverre vært mangelfull og arbeidsgruppa venter fortsatt på svar.  Onsdag 13.november skal byggesaken tas opp i formannskapet. Da får vi håpe at politikerne har god nok innsikt til å ta en god avgjørelse.

Her kan du lese arbeidsgruppa for uteområde, nærmiljøanlegg og basseng ved Brøttum Barne- og ungdomsskole sitt brev:

Brev til formannskapets medlemmer i Ringsaker kommune