Allmøte 5.november – For lag, foreninger og innbyggere i Nordre Ringsaker