Arbeidsgruppa for uteområde og basseng ved Brøttum Skole pressemelding

Pressemelding fra arbeidsgruppa for uteområde og basseng ved Brøttum Barne og
Undgdomsskole.

24.10.2019
Arbeidsgruppa og bygda opplever at vi har blitt holdt for narr gjennom hele prosessen med
kommunen det siste året. Vi har ikke fått svar på de mest grunnleggende spørsmål som vi har stilt om
prosessen som administrasjonen har gjennomført for å komme til sin anbefalte løsning til politikerne
om å ikke bygge basseng, til tross for de politiske vedtak om det motsatte. I går fikk forslaget om å
ikke bygge erstatningsbassenget knappest mulig flertall ved oppvekstkomiteen.

Se hele pressemeldingen her: Pressemelding