Invitasjon til allmøte mandag 2. september

Invitasjon til Brøttums innbyggere, lag og foreninger vedrørende basseng og uteområdet ved Brøttum Skole.

Tidspunkt: mandag 2.september kl 18
Sted: Skolens aula

Vennlig hilsen
arbeidsgruppa

Se hele invitasjonen her: Invitasjon allmøte 2. sept.