Brøttum Bygdekvinnelag – Halvårsplan høst/vinter 2019

VELKOMMEN til en ny sesong i Brøttum Bygdekvinnelag.
Vi i styret håper at denne planen gir deg inspirasjon til å møte opp
på medlemsmøter og delta på utflukter.

Ta med venner og gode naboer!! Gamle og nye medlemmer er
velkommen!

Se plan: Plan høst 2019