17. mai 2019 Brøttum

Program 

07.30    Skolekorps, Brøttum Brass og speiderne går i tog fra Afseth- rampa til Brøttum skole

08.00    Flaggheising på Brøttum skole, Brøttum bo- og aktivitetssenter v/speiderne

08.55    Toget settes opp på fotballplassen på Mæhlumslykkja. Rekkefølge: Flaggborg v/speiderne – Brøttum Brass og skolekorpset – publikum.

09.10    Avmarsj fra Mæhlumslykkja

09.30    Toget fra Mæhlumslykkja ankommer skolen.

09.30    Toget settes opp på skoleplassen foran det nye skolebygget. Rekkefølge: Flaggborg v/speiderne – Skolens fane – Skoleleder, leder for 17.maikomitéen, FAU-leder – 1. trinn – 2. trinn – 3. trinn – Brøttum Brass og skolekorpset – 4. trinn – 5. trinn – 6. trinn – 7. trinn – resten av skolen – Brøttum BU – barnehagene/foreldre – publikum.

09.50    Avmarsj. Rute: Skolen – Brøtheim – Klokkerhagenjordet – Brøttum bo- og aktivitetssenter hvor det er tale for dagen v/ Dagny Rudland. Brøttum Brass spiller, sang. Toget går oppom hovedinngangen og fortsetter deretter til kirka.

10.45    Bekransning av bauta ved elever fra 7. trinn, speiderne, Brøttum Brass og skolekorpset.

11.00    Gudstjeneste v/prest Siri Sunde. Brøttum skolekor og speiderne deltar. Organist: Erik Brænden.

11:45     Etter gudstjenesten går toget fra kirka til Brøtheim. Vi henstiller alle om å gå i 17. mai-toget, slik at det blir et fint tog også tilbake til Brøtheim. Rute: Kirka – Brøtheim.

10:30    Servering på Brøtheim. Barn og ungdom til og med 10. trinn går gratis inn. Voksne og ungdom over 16 år kr 100,-. Kiosksalg. Betaling fortrinnsvis med VIPP og kort. Kontanter mulig.

12.30    Samling på grusbanen. Leker for barn.

14.00    Konkurranser på “grusbanen”. Tautrekking 5. – 7. klasse  J

Parkering :

Det oppfordres til samkjøring og at de som bor nær sentrum går til sentrum. Parkering blir ved kirken, Joker, Mangerud og skolen. Det skal ikke parkeres langs veien der toget skal gå!

TA GJERNE MED EN CAMPINGSTOL OM VÆRET BLIR FINT!

Program med sanger: 17.mai program og sanger 2019.pdf