Innsamlet til Krafttak mot kreft

Brøttum Bygdekvinnelag og Brøttum BU har sendt kr 38348 til Krafttak mot kreft.
Brøttum Bu stod på Joker Brøttum og Kiwi på Sjusjøen. Bygdekvinnelaget sendte kr 35000 fra Damenes aften.
Morten Midtby i Kreftforeningen takker så mye for pengene som er kommet inn.