Åpent møte om uteområder for Brøttum barne- og ungdomsskole

Arbeidsgruppa for uteområdet ved Brøttum barne- og ungdomsskole inviterer folkevalgte representanter i kommunestyret i Ringsaker kommune og lokale politikere til et åpent møte på Brøttum.

Tid: Mandag 1. april 2019 kl. 18:00.
Sted: Aulaen, Brøttum barne- og ungdomsskole

Vi ønsker å få muligheten til direkte dialog med det politiske miljøet om hvor viktig det er med gode, langsiktige og helhetlige valg for uteområdene ved Brøttum barne- og ungdomsskole.

Agenda:

  1. Historikk rundt utvikling av uteområdene ved Brøttum barne- og ungdomsskole.
    Presisering av innholdet i den prioriterte tiltakslista som ble utarbeidet av lag og foreninger på Brøttum. Den ble sendt fra arbeidsgruppa til rådmann og ordfører i Ringsaker kommune 21. desember 2018.
  2. Befaring av uteområdet ved Brøttum barne- og ungdomsskole.
  3. Paneldebatt med politikernes betraktninger om det som er presentert i møtet og vist i befaringen.
  4. Oppsummering

Med vennlig hilsen
arbeidsgruppa som representerer lag og foreninger i Brøttumsbygda.

Arbeidsgruppaskontaktperson:                                                                                                              Erik Mæhlum, tlf. 996 41 692 /e-post: maehlum@hotmail.no