Årsmøte Brøtheim SA

Til andelseiere, lag og foreninger og alle Brøtninger.

Årsmøte for 2018

Onsdag 10.4. april 2019 kl. 19.00 på  Brøtheim

 Sakliste:

  • Årsmelding
  • Regnskap og budsjett
  • Valg
  • Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes til styreleder Ingeborg Mæhlum, Mælumsvn.38, 2372 Brøttum innen 6. april på e-post: gumehlum@bbnett.no

BRØTHEIM eies av bygda og forvaltes av et styre.

VEL MØTT TIL ÅRSMØTE