Er du opptatt av trivsel og folkehelse på Brøttum?

Invitasjon til nytt møte, og nye diskusjoner: «Er du opptatt av trivsel og folkehelse på Brøttum?»

Tid og sted: Brøttum barne- og ungdomsskole 10.januar kl. 19.00 – 21.00.

Vi følger opp alle de gode forslagene fra gruppearbeidet på møtet 8.november 2018.

Vi håper dere kan bidra til å samle enda flere til januarmøtet, slik at vi sprer engasjementet til flest mulig. Bygdeutvalget stiller med en representant. Vet dere om andre lag/utvalg/enkeltpersoner som dere ønsker skal være med så fint om dere får de med. Møtet vil være åpent for alle.

Målet for møtet blir:

  • Hvilke av de foreslåtte tiltak dere vil realisere?
  • Hvordan settes de ut i livet?

Nasjonalforeningen sitt engasjement denne kvelden vil selvsagt være å se på mulighetene for ny aktivitet og en revitalisering av Brøttum helselag. Det er naturlig å se dette i sammenheng med de andre tiltakene som skal diskuteres, da mye her handler om forebygging og sosialt fellesskap.

Da ønsker vi dere alle en riktig god jul, og vi sees på nyåret.

Hamar 3.12.2018

Elisabeth Skarderud                                                            Ingeborg Nordlund

Nasjonalforeningen for folkehelsen                               Ringsaker kommune

10.01.19 Oppfølgingsmøte Brøttum (002)