Oversendelse av bygdas ønsker til Ringsaker kommune

Som tidligere annonsert på denne siden var det ønskelig fra ordførerens side at bygda bidro til å arbeide fram bygdas prioriterte ønsker for uteområdet rundt skolen, svømmehall og nærmiljøanlegg. Brøttum Bygdeutvalg nedsatte i arbeidsgruppe som avholdt møte for alle i forrige uke. Nå er foreløpig rapport til kommuen klar og oversnedt ordfører og rådmann. Takk til arbeidsgruppa og alle som møtte opp i skolens aula – dette er et dokument for bygda fra bygda – til kommunen.

Rapporten ligger vedlagt.

 

Prioritert liste fra Brøttumsbygda

Brøttum Bygdeutvalg