Invitasjon til idé dugnad for nærmiljøanlegg på Brøttum

Arbeidsgruppa for nærmiljøanlegg, svømmehall og uteområde på Brøttum ønsker med dette å invitere lag, foreninger, private virksomheter og andre interesserte på Brøttum til et informasjons-  og arbeidsmøte på Brøttum Barne og Ungdomsskole den 17. desember kl 19-21. Møtet blir avholdt i aulaen, nedre inngang.

Velkommen!

Les mer om bakgrunn, arbeidsgruppa og agenda her: Invitasjon til lag og foreninger