Utleieboliger på Brøttum – har vi mer å gå på?

Det er kommet innspill til oss på at det er lite boliger til leie på Brøttum – både mindre og større boliger. Det er dyrt å kjøpe hus og alle har ikke anledning til å kjøpe. Vi vil at alle som vil det skal kunne bosette seg i bygda vår! Har vi noe å gå på når det gjelder å leie ut boliger / bygge for utleie til nye og gamle sambygdinger? Hva med husmannsplassene våre og andre gamle hus og plasser som ikke lenger er bebodd? Vinn-vinn?
Hilsen Brøttum Bygdeutvalg

Brøttum Bygdeutvalg