Påminnelse – ny frist! Fortsatt plass til flere lag/foreninger på fellesmøtet torsdag 26. oktober!

Hei alle lag/foreninger!

Vi viser til tidligere utsendt invitasjon til lag/foreninger på Brøttum og til bygdeutvalgene i våre nabobygder. Mange har meldt seg på – det er hyggelig! Vi savner imidlertid noen og det er fortsatt plass til flere!

Vi har også gleden av å meddele at Ringsaker Kulturråd kommer – så her blir det mulighet for dialog med kulturrådet om hva de kan bidra med til ditt lag/forening!

SISTE FRIST FOR PÅMELDING BLIR MANDAG 23. OKTOBER  – SE DETALJER I VEDLEGGET UNDER.

Møtet har også tidligere vært lagt ut på brottum.no og på Brøttums Facebook-side.

Velkommen!

Invitasjon til lag og foreninger okt. 2017 2

Brøttum Bygdeutvalg