Brøttum Røde Kors sitt 70 års-jubileum markeres på Brøtheim 19. oktober!

Brøttum Røde Kors Hjelpekorps ble 70 år i 2016 og Brøttum Røde Kors er 70 år i år! Jubiléet markeres på Brøtheim 19. oktober! Møt opp til en hyggelig og faglig kveld! Se vedlagte invitasjon.

 

Invitasjon 70år

Brøttum Røde Kors Hjelpekorps