Invitasjon til fellesmøte for Brøttums lag og foreninger

Brøttum Bygdeutvalg inviterer til fellesmøte for bygdas lag og foreninger torsdag 26. oktober kl 19 i skolens aula. Invitasjonen er sendt ut på e-post til lag og foreninger. Gi oss beskjed dersom ditt lag eller forening eventuelt ikke har mottatt invitasjonen! Det kan møte inntil 2 personer hva hvert lag/forening. Se invitasjonen i link under. Velkommen!

Invitasjon til lag og foreninger okt. 2017 2

Brøttum Bygdeutvalg