Skitrening sesongen 2011 – 2012

Vi har hatt noe frafall på instruktørsiden til denne høsten og måtte derfor utsette oppstart med skitrening til 27 oktober kl. 18.00. Frammøte er ved fotballbanen ved Brøttum skole. Vi har også avklart mot barneidretten slik at vi ikke kjører alternative opplegg for de som har oppsatt tilbud fra barneidretten. Dette gjelder da den eldste gruppa på barneidretten.

Vi håper å klare å gi et godt tilbud gjennom vinteren men ønsker flere med på laget som instruktører, damene oppfordres særlig. Gruppeinndeling framgår av vedlagte infoskriv. Innbydelse skitrening 2011-2012

Med hilsen fra Skigruppa

Skigruppa