Velkommen til et nytt korår!

Brøttum korforening starter opp høstsesongen tirsdag 20. august kl. 19:00 på Brøtheim.

Vi jobber med variert og fantastisk flott musikk. Vi nevner nytt Prøysen-stoff ifm med dikterens hundreårsjubileum i 2014, vi skal synge opera-perler og vi går løs på nye julesanger. Innimellom synger vi godt innøvd stoff, og vi forbereder oss i tillegg til korfestilval på Bornholm tidlig neste sommer.

Tenor, bass, sopran eller alt – har du lyst til å synge i kor er du hjertlig velkommen til oss. Her kan du møte opp uten å prøvesynge. Og siden vi er i gang med en del nytt stoff passer det fint å komme inn i koret nå. Velkommen!

Brøttum Korforening