Skiltkonkurranse!

Brøttum Bygdeutvalg har besluttet å søke om å få sette opp «Velkommen til Brøttum-skilt» i områdene Havikberget, Sandsiloen og et sted langs Sjusjøvegen. I den forbindelse inviterer Bygdeutvalget til skiltkonkurranse!

Kort sagt; kom med forslag til hvordan skiltene skal se ut! Bygdeutvalget ønsker at skiltet skal være vedlikeholdsfritt og være lettlest fra bil. Når forslagene er kommet inn kan vi søke om å få sette opp skiltene. Bygdeutvalget forbeholder seg retten til å tilpasse forslagene.

Bygdeutvalget håper på mange kreative forslag :) Forslagene sendes Julie Dalsveen eller leveres etter nærmere avtale (tlf 90163947). Frist for å komme med forslag er 1. mars 2013.

Brøttum Bygdeutvalg