Julemesse på Brøtheim

Brøttum Bygdekvinnelag – Halvårsplan

VELKOMMEN til en ny halvårsplan i Brøttum Bygdekvinnelag. Vi i styret håper at denne planen gir deg inspirasjon til å møte opp på medlemsmøter og delta på utflukter. Ta med venner og gode naboer!! Gamle og nye medlemmer er velkommen!! Halvårsplan kan ...

Kveldstur med DNT Lillehammer og Brøttum IL

Årlig samarbeider DNT Lillehammer og Brøttum IL om kveldtsur på Brøttum, ofte med svært god oppslutning. I år turen har blitt flyttet litt sør for Brøttum. Turen starer på Ringen rehabiliteringssenter med Harald Sunde som veiviser. Den tidligere forsvarssjefen...

17. mai program

Hele programmet med sanger: 17.mai program og sanger  

Årsmøte 2018 i Brøtheim SA

Nordnorsk Visekro

Årsmøte Brøttum Røde Kors

Årsmøte 26. februar 2018 Kl. 18:30 på Brøtheim. Vanlige årsmøtesaker. Papirene kan fås ved å kontakte Hanne Tronstad tlf. 994 97 595 Forslag til årsmøtet sendes til Steinar Afseth Mvh Hanne Tronstad

BRØTTUM BYGDEKVINNELAG – HALVÅRSPLAN

GODT NYTTÅR og velkommen til et nytt år med Brøttum Bygdekvinnelag. Vi i styret håper at denne planen gir deg inspirasjon til å møte opp på medlemsmøter og delta på utflukter. Ta med venner og gode naboer!! Gamle og nye medlemmer er velkommen!! Halvårspl...