Innsamlet til Krafttak mot kreft

Brøttum Bygdekvinnelag og Brøttum BU har sendt kr 38348 til Krafttak mot kreft. Brøttum Bu stod på Joker Brøttum og Kiwi på Sjusjøen. Bygdekvinnelaget sendte kr 35000 fra Damenes aften. Morten Midtby i Kreftforeningen takker så mye for pengene som er kommet in...

Kveldstur på Brøttum 14.mai

Nærmere info om turen, og mange andre i DNT Lillehammer, kan hentes på https://lillehammer.dnt.no/aktiviteter/

Åpent møte om uteområder for Brøttum barne- og ungdomsskole

Arbeidsgruppa for uteområdet ved Brøttum barne- og ungdomsskole inviterer folkevalgte representanter i kommunestyret i Ringsaker kommune og lokale politikere til et åpent møte på Brøttum. Tid: Mandag 1. april 2019 kl. 18:00. Sted: Aulaen, Brøttum barne- og u...

Årsmøte Brøtheim SA

Til andelseiere, lag og foreninger og alle Brøtninger. Årsmøte for 2018 Onsdag 10.4. april 2019 kl. 19.00 på Brøtheim Sakliste: Årsmelding Regnskap og budsjett Valg Innkomne saker Saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes til s...

Damenes aften

Brøttum bibliotek har nye åpningstider!

Nye åpningstider er: Tirsdag 8.30 – 15.30 Torsdag 11.00 – 19.00

Bygdekvinnelagets halvårsplan

Her finner du Brøttum bygdekvinnelags halvårsplan med mange spennende aktiviteter. Om du er interessert i å lære om "Øyet ditt", om symaskiner og søm, byvandring i Lillehammer, seterbesøk på Kvarstadsetra eller delta på "Damenes aften" med Ingeborg Heldahl, så...

Er du opptatt av trivsel og folkehelse på Brøttum?

Invitasjon til nytt møte, og nye diskusjoner: «Er du opptatt av trivsel og folkehelse på Brøttum?» Tid og sted: Brøttum barne- og ungdomsskole 10.januar kl. 19.00 – 21.00. Vi følger opp alle de gode forslagene fra gruppearbeidet på møtet 8.november 2018...