Author Archives: Thomas Sveen

Velkommen til frivillighetsfestivalen 2019

2019 er året hvor Ringsakers aller første frivillighetsfestival går av
stabelen. Dette skjer lørdag 7. september kl. 11.00-15.00 i Moelv.
Det blir ingen frivillighetsfestival uten frivilligheten. Derfor ønsker vi å
lage denne dagen sammen med alle lag og foreninger i Ringsaker.
Målet er å fylle Moelv med glade aktiviteter for store og små i regi av
frivilligheten. Festivalområdet blir fra Moelv barneskole og Moelvhallen
og bort til Moelv sentrum.
Vi arrangører legger til rette – det er lag og foreninger som skaper dagen!

Infomateriell frivillighetsfestivalen
I dette heftet ligger informasjonen dere trenger for å melde dere på og
komme i gang med planleggingen.

Bli med og skap en dag fylt med aktiviteter og sosial moro!

Hilsen arrangørene:
Ringsaker Idrettsråd, Ringsaker Kulturråd, Moelv Frivilligsentral,
Brumunddal Frivilligsentral, VilMer og Ringsaker kommune

 

17. mai 2019 Brøttum

Program 

07.30    Skolekorps, Brøttum Brass og speiderne går i tog fra Afseth- rampa til Brøttum skole

08.00    Flaggheising på Brøttum skole, Brøttum bo- og aktivitetssenter v/speiderne

08.55    Toget settes opp på fotballplassen på Mæhlumslykkja. Rekkefølge: Flaggborg v/speiderne – Brøttum Brass og skolekorpset – publikum.

09.10    Avmarsj fra Mæhlumslykkja

09.30    Toget fra Mæhlumslykkja ankommer skolen.

09.30    Toget settes opp på skoleplassen foran det nye skolebygget. Rekkefølge: Flaggborg v/speiderne – Skolens fane – Skoleleder, leder for 17.maikomitéen, FAU-leder – 1. trinn – 2. trinn – 3. trinn – Brøttum Brass og skolekorpset – 4. trinn – 5. trinn – 6. trinn – 7. trinn – resten av skolen – Brøttum BU – barnehagene/foreldre – publikum.

09.50    Avmarsj. Rute: Skolen – Brøtheim – Klokkerhagenjordet – Brøttum bo- og aktivitetssenter hvor det er tale for dagen v/ Dagny Rudland. Brøttum Brass spiller, sang. Toget går oppom hovedinngangen og fortsetter deretter til kirka.

10.45    Bekransning av bauta ved elever fra 7. trinn, speiderne, Brøttum Brass og skolekorpset.

11.00    Gudstjeneste v/prest Siri Sunde. Brøttum skolekor og speiderne deltar. Organist: Erik Brænden.

11:45     Etter gudstjenesten går toget fra kirka til Brøtheim. Vi henstiller alle om å gå i 17. mai-toget, slik at det blir et fint tog også tilbake til Brøtheim. Rute: Kirka – Brøtheim.

10:30    Servering på Brøtheim. Barn og ungdom til og med 10. trinn går gratis inn. Voksne og ungdom over 16 år kr 100,-. Kiosksalg. Betaling fortrinnsvis med VIPP og kort. Kontanter mulig.

12.30    Samling på grusbanen. Leker for barn.

14.00    Konkurranser på “grusbanen”. Tautrekking 5. – 7. klasse  J

Parkering :

Det oppfordres til samkjøring og at de som bor nær sentrum går til sentrum. Parkering blir ved kirken, Joker, Mangerud og skolen. Det skal ikke parkeres langs veien der toget skal gå!

TA GJERNE MED EN CAMPINGSTOL OM VÆRET BLIR FINT!

Program med sanger: 17.mai program og sanger 2019.pdf

Innsamlet til Krafttak mot kreft

Brøttum Bygdekvinnelag og Brøttum BU har sendt kr 38348 til Krafttak mot kreft.
Brøttum Bu stod på Joker Brøttum og Kiwi på Sjusjøen. Bygdekvinnelaget sendte kr 35000 fra Damenes aften.
Morten Midtby i Kreftforeningen takker så mye for pengene som er kommet inn.

Kveldstur på Brøttum 14.mai

Nærmere info om turen, og mange andre i DNT Lillehammer, kan hentes på https://lillehammer.dnt.no/aktiviteter/

Åpent møte om uteområder for Brøttum barne- og ungdomsskole

Arbeidsgruppa for uteområdet ved Brøttum barne- og ungdomsskole inviterer folkevalgte representanter i kommunestyret i Ringsaker kommune og lokale politikere til et åpent møte på Brøttum.

Tid: Mandag 1. april 2019 kl. 18:00.
Sted: Aulaen, Brøttum barne- og ungdomsskole

Vi ønsker å få muligheten til direkte dialog med det politiske miljøet om hvor viktig det er med gode, langsiktige og helhetlige valg for uteområdene ved Brøttum barne- og ungdomsskole.

Agenda:

  1. Historikk rundt utvikling av uteområdene ved Brøttum barne- og ungdomsskole.
    Presisering av innholdet i den prioriterte tiltakslista som ble utarbeidet av lag og foreninger på Brøttum. Den ble sendt fra arbeidsgruppa til rådmann og ordfører i Ringsaker kommune 21. desember 2018.
  2. Befaring av uteområdet ved Brøttum barne- og ungdomsskole.
  3. Paneldebatt med politikernes betraktninger om det som er presentert i møtet og vist i befaringen.
  4. Oppsummering

Med vennlig hilsen
arbeidsgruppa som representerer lag og foreninger i Brøttumsbygda.

Arbeidsgruppaskontaktperson:                                                                                                              Erik Mæhlum, tlf. 996 41 692 /e-post: maehlum@hotmail.no

Damenes aften

En stjerne klar

Les mer »

Brøttum Bygdekvinnelag – Halvårsplan

VELKOMMEN til en ny halvårsplan i Brøttum Bygdekvinnelag.

Vi i styret håper at denne planen gir deg inspirasjon til å møte
opp på medlemsmøter og delta på utflukter.

Ta med venner og gode naboer!! Gamle og nye medlemmer er velkommen!!

Halvårsplan kan hentes her: Halvårsplan høst 2018

Kveldstur med DNT Lillehammer og Brøttum IL

Årlig samarbeider DNT Lillehammer og Brøttum IL om kveldtsur på Brøttum, ofte med svært god oppslutning.

I år turen har blitt flyttet litt sør for Brøttum. Turen starer på Ringen rehabiliteringssenter med Harald Sunde som veiviser. Den tidligere forsvarssjefen er særdeles godt kjent i området rundt Ringen hvor det våren 1940 var harde kamper mellom norske hjemmestyrker og tyske okkupanter. Årets tur vil således har et sterkt historisk preg, men det vil også bli en utfordrende vandring oppover skogen med stopp på  plasser hvor det skjedde spesielle kamphandlinger. Vil vi ta oss oppover til Lundehøgda og etterhvert over garden Sotungstad og passerer på retur minnestedet over de norske som ble henrettet på Ring disse dramatiske aprildagene.
Ansvarlig for turen blir Jan Erik Mæhlum og Bjørn Dalsveen (Erik Bergseng som står oppført i turkatalogen er bortreist). I tillegg til Harald Sunde har vi invitert med Torbjørn Hovde som har skrevet boka «Turhåndbok for midtre Ringsaker (www.hovdeforlag.no) med flere turforslag for det samme området.
For mer informasjon: LOT_ Brøttum IL_kveldstur tirsdag 15 mai 2018

17. mai program

Hele programmet med sanger: 17.mai program og sanger