Oversendelse av bygdas ønsker til Ringsaker kommune

Som tidligere annonsert på denne siden var det ønskelig fra ordførerens side at bygda bidro til å arbeide fram bygdas prioriterte ønsker for uteområdet rundt skolen, svømmehall og nærmiljøanlegg. Brøttum Bygdeutvalg nedsatte i arbeidsgruppe som avholdt møte f...

Utleieboliger på Brøttum – har vi mer å gå på?

Det er kommet innspill til oss på at det er lite boliger til leie på Brøttum - både mindre og større boliger. Det er dyrt å kjøpe hus og alle har ikke anledning til å kjøpe. Vi vil at alle som vil det skal kunne bosette seg i bygda vår! Har vi noe å gå på n...

Påminnelse – ny frist! Fortsatt plass til flere lag/foreninger på fellesmøtet torsdag 26. oktober!

Hei alle lag/foreninger! Vi viser til tidligere utsendt invitasjon til lag/foreninger på Brøttum og til bygdeutvalgene i våre nabobygder. Mange har meldt seg på - det er hyggelig! Vi savner imidlertid noen og det er fortsatt plass til flere! Vi har også glede...

Verdens matvaredag mandag 16. oktober – Brøttum Bygdekvinnelag deler ut ingredienser til suppe på Joker!

Ja til norske grønnsaker! Innholdet på din middagstallerken har ringvirkninger som strekker seg langt utover det enkelte måltidet. Derfor vil vi i Brøttum Bygdekvinnelag slå et slag for norske grønnsaker. For det første bør vi spise mer grønnsaker av hen...

Brøttum Røde Kors sitt 70 års-jubileum markeres på Brøtheim 19. oktober!

Brøttum Røde Kors Hjelpekorps ble 70 år i 2016 og Brøttum Røde Kors er 70 år i år! Jubiléet markeres på Brøtheim 19. oktober! Møt opp til en hyggelig og faglig kveld! Se vedlagte invitasjon.   Invitasjon 70år

Invitasjon til fellesmøte for Brøttums lag og foreninger

Brøttum Bygdeutvalg inviterer til fellesmøte for bygdas lag og foreninger torsdag 26. oktober kl 19 i skolens aula. Invitasjonen er sendt ut på e-post til lag og foreninger. Gi oss beskjed dersom ditt lag eller forening eventuelt ikke har mottatt invitasjonen! Det ka...

SOMMERTOGET STOPPER PÅ BRØTTUM ONSDAG 12. JULI – MØT OPP KL 13.15-14.00

Hurra! Sommertoget besøker Brøttum stasjon onsdag 12. juli! Møt opp kl 13.15 - 14.00! Kommunen serverer jordbærsoll til alle som kommer! BrøttumBrass spiller og NRK filmer med drone - så kom derfor også gjerne i båt eller kajakk på Mjøsa i området Strandhytt...

PÅ TIDE Å RUSTE OPP KULTURSTIEN!

På tide å ruste opp Kulturstien! Kulturstien har gledet mange på tur og nå er det på tide å ruste opp litt - og kanskje fylle på med noe nytt? Flinke ildsjeler er i gang med å forbedre Kulturstien! Vi ønsker også et nytt konsept for pinsevandringen i Kulturst...