Author Archives: Julie Dalsveen

Oversendelse av bygdas ønsker til Ringsaker kommune

Som tidligere annonsert på denne siden var det ønskelig fra ordførerens side at bygda bidro til å arbeide fram bygdas prioriterte ønsker for uteområdet rundt skolen, svømmehall og nærmiljøanlegg. Brøttum Bygdeutvalg nedsatte i arbeidsgruppe som avholdt møte for alle i forrige uke. Nå er foreløpig rapport til kommuen klar og oversnedt ordfører og rådmann. Takk til arbeidsgruppa og alle som møtte opp i skolens aula – dette er et dokument for bygda fra bygda – til kommunen.

Rapporten ligger vedlagt.

 

Prioritert liste fra Brøttumsbygda

Utleieboliger på Brøttum – har vi mer å gå på?

Det er kommet innspill til oss på at det er lite boliger til leie på Brøttum – både mindre og større boliger. Det er dyrt å kjøpe hus og alle har ikke anledning til å kjøpe. Vi vil at alle som vil det skal kunne bosette seg i bygda vår! Har vi noe å gå på når det gjelder å leie ut boliger / bygge for utleie til nye og gamle sambygdinger? Hva med husmannsplassene våre og andre gamle hus og plasser som ikke lenger er bebodd? Vinn-vinn?
Hilsen Brøttum Bygdeutvalg

Påminnelse – ny frist! Fortsatt plass til flere lag/foreninger på fellesmøtet torsdag 26. oktober!

Hei alle lag/foreninger!

Vi viser til tidligere utsendt invitasjon til lag/foreninger på Brøttum og til bygdeutvalgene i våre nabobygder. Mange har meldt seg på – det er hyggelig! Vi savner imidlertid noen og det er fortsatt plass til flere!

Vi har også gleden av å meddele at Ringsaker Kulturråd kommer – så her blir det mulighet for dialog med kulturrådet om hva de kan bidra med til ditt lag/forening!

SISTE FRIST FOR PÅMELDING BLIR MANDAG 23. OKTOBER  – SE DETALJER I VEDLEGGET UNDER.

Møtet har også tidligere vært lagt ut på brottum.no og på Brøttums Facebook-side.

Velkommen!

Invitasjon til lag og foreninger okt. 2017 2

Verdens matvaredag mandag 16. oktober – Brøttum Bygdekvinnelag deler ut ingredienser til suppe på Joker!

Grønnsakssuppe bilde 2 foto Jens Fremming Anderssen (004)

Ja til norske grønnsaker! Innholdet på din middagstallerken har ringvirkninger som strekker seg langt utover det enkelte måltidet. Derfor vil vi i Brøttum Bygdekvinnelag slå et slag for norske grønnsaker.

For det første bør vi spise mer grønnsaker av hensyn til helsa vår. En ny helseundersøkelse slår fast at 1 av 4 har fedme, og at et mindretall av den voksne befolkningen er normalvektige. Å øke inntaket av grønnsaker gir en enorm helsegevinst. 5 om dagen kan forebygge overvekt, diabetes type 2, hjertesykdom og visse former for kreft,

For det andre er det positivt for klimaet å velge norske grønnsaker. Norsk grønnsaksproduksjon har et lavt klimaavtrykk. I tillegg har vi gode forutsetninger for å dyrke grove grønnsaker som kål, løk og rotgrønnsaker i Norge. Ved riktig lagring kan disse oppbevares i mange måneder, og de kan dermed spises året rundt. Ved å velge disse, og andre typer norske grønnsaker, kan du bidra til å redusere unødvendig lange transportetapper fra jord til bord med tilhørende klimabelastning.

For det tredje bør du velge norske grønnsaker med tanke på Norges bidrag til det globale matfatet. Vi blir stadig flere folk i verden, og alle må ha mat. FNs bærekraftmål sier, blant annet, at vi skal jobbe for bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk. Norge kan bidra ved å produsere mest mulig næringsrik, trygg og god mat til egen befolkning med utgangspunkt i våre naturgitte forutsetninger.

16.oktober markeres Verdens matvaredag, og vi i Brøttum Bygdekvinnelag vil bruke dagen til å feire de norske grønnsakene. Om du, som oss, er opptatt av å spise sunt, norsk og kortreist inviterer vi deg til å være med, og si: Ja til norske grønnsaker!

Brøttum Røde Kors sitt 70 års-jubileum markeres på Brøtheim 19. oktober!

Brøttum Røde Kors Hjelpekorps ble 70 år i 2016 og Brøttum Røde Kors er 70 år i år! Jubiléet markeres på Brøtheim 19. oktober! Møt opp til en hyggelig og faglig kveld! Se vedlagte invitasjon.

 

Invitasjon 70år

Invitasjon til fellesmøte for Brøttums lag og foreninger

Brøttum Bygdeutvalg inviterer til fellesmøte for bygdas lag og foreninger torsdag 26. oktober kl 19 i skolens aula. Invitasjonen er sendt ut på e-post til lag og foreninger. Gi oss beskjed dersom ditt lag eller forening eventuelt ikke har mottatt invitasjonen! Det kan møte inntil 2 personer hva hvert lag/forening. Se invitasjonen i link under. Velkommen!

Invitasjon til lag og foreninger okt. 2017 2

SOMMERTOGET STOPPER PÅ BRØTTUM ONSDAG 12. JULI – MØT OPP KL 13.15-14.00

Hurra! Sommertoget besøker Brøttum stasjon onsdag 12. juli! Møt opp kl 13.15 – 14.00! Kommunen serverer jordbærsoll til alle som kommer!
BrøttumBrass spiller og NRK filmer med drone – så kom derfor også gjerne i båt eller kajakk på Mjøsa i området Strandhytta / Brøttum stasjon! Resten jobbes det med – dette kom kanskje litt brått på, men dette er moro – møt opp på stasjonen alle som kan! Og alle lag og foreninger – møt opp og vis dere fram som da Skibladner passerte i fjor!
DET BLIR KAFFE, IS TIL UNGENE OG BITETI TIL EN BILLIG PENGE PÅ STRANDHYTTA ETTER AT TOGET REISER VIDERE – SETT AV TID TIL EN KAFFE :)
Vorspiel til direktesendingen i Moelv starter på Moelv stasjon kl 20.00 – møt gjerne opp der også!

Brøttum Bygdeutvalg

PÅ TIDE Å RUSTE OPP KULTURSTIEN!

På tide å ruste opp Kulturstien!
Kulturstien har gledet mange på tur og nå er det på tide å ruste opp litt – og kanskje fylle på med noe nytt? Flinke ildsjeler er i gang med å forbedre Kulturstien! Vi ønsker også et nytt konsept for pinsevandringen i Kulturstien og har derfor bestemt at vi bruker denne sommeren på å ruste opp og utvikle Kulturstien og finne det nye måten å gjennomføre pinsevandringen på! Vi har fått oen innspill og tar gjerne i mot flere innspill og forslag til hva Kulturstien bør inneholde og hvordan pinsevandringen bør organiseres! Ta deg gjerne en tur i Kulturstien og se om du får noen idéer :)
Hilsen Brøttum Bygdeutvalg

KOM I FORM MED TERRENGLØP PÅ BRØTTUM HVER TIRSDAG!

Kom i form med terrengløp på Brøttum hver tirsdag fremover! Dette er også en unik mulighet til å bli kjent i bygda!

Løpene vil variere mellom ulike traseer i bygda, og distansen vil være mellom 5 og 7 km. Hver og en tar evt tida på seg selv. Det er opprettet egen gruppe på Facebook som heter «Terrengløp Brøttum» der informasjon legges ut. Informasjon om neste løp kommer senest 3 dager i forkant. https://www.facebook.com/groups/459910297696113/?fref=ts

Første løpet ble arrangert fra parkeringa ovenfor Strandhytta tirsdag 23. mai.

Neste løp er Lonarunden tirsdag 30. mai med start ved Kindetjernet/Demninga (ca 5 km runde).

Primus motor, Eirik Fløtlien, ønsker velkommen til å bli med på en skikkelig treningsøkt!

 

 

 

 

Kveldstur mot KLøvstadhøgda – med LOT og Brøttum IL tirsdag 23. mai kl 18.30

DNT Lillehammer og Brøttum IL inviterer til en kveldstur i området mot Kløvstadhøgda tirsdag 23. mai. Start kl 18.30 med parkering og oppstart ved gården Haugen langs vegen til Ring.

Turlederne Erik Bergseng og Jan Erik Mæhlum vil sammen med Bjørn Dalsveen gjennomgå opplegget for turen som forventes å ta ca 3 timer inkludert stans underveis. Vi endrer retningen på turen fra beskrivelsen i DNT-Lillehammer turkatalog stopp blir ved garden Trettenga hvor Mathias Amb forteller om den store satsingen på  produksjon av ammekjør som er bygd opp på gården de senere år. Etter avtale med grunneierne fortsetter turen ut i kulturlandskapet hvor vi etter en stigning kommer inn på den gamle ferdselsvegen mot Ring. På Kløvstad vil Anne Guri Kløvstad ta imot oss og fortelle om forvaltningen av det unike Kløvstadhøgda naturreservatet **) og de sjelden geologiske forekomster Biskopåsformasjonen. ***)

Brukerne på Kløvstad har gitt oss mulighet til å fortsette turen på innmark****) oppover mot toppen av høgda med et fantastisk skue både sørover mot Mjøsa og Mjøsbrua og nordover mot Lillehammer-området og Sjusjøen. Her vil det passe å innta nistepakka før vi fortsetter ned mot skogsbilvegen fra Næra hvor vi bl.a. kan se den svært spesielle inndelingen av skogsteiger hvor enkelte smale teiger strekker seg helt fra Mjøsa og til Næra.

*) DNT Lillehammer turkatalog;  (https://lillehammer.dnt.no/aktiviteter/?organizers=forening:31,forening:402,forening:219,forening:191).

**) Kløvstadhøgda naturreservat; Dette er vernet etter naturvernloven på grunn av forekomster av edellauvskog (alm-lindeskog). Her finnes alm, lønn, hassel, leddved og krossved som ellers ikke er vanlig i området. Edellauvskogene inneholder sjeldne økologiske systemer med flere kravfulle plantearter og et variert dyreliv. Hedmark fylke har få slike forekomster.http://pilegrimsleden.no/no/map/poi/klvstadhgda-naturreservat-brttum

***) Biskopåskonglomeratet innholder rundete klaster av grunnfjellsbergarter, opprinnelig avsatt som deltaer av flomstore elver. Kantede fragmenter av kalkstein, kalkholdig sansdtein, basalt og små knollete brudstykker av svart fosforitt opptrer også i Biskopåskonglomeratet (i Mjøsregionen). De kantede fragmentene relateres til Biriformasjonenhttp://aps.ngu.no/pls/utf8/geoenhet_SokiDb.Vis_enhet?p_id=146027&p_spraak=N

****). Lov om friluftslivet (friluftsloven), https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16Som en litt forenklet oppsummering kan det sies at i innmark har allmennheten kun en ferdselsrett, den skal skje til fots, og er begrenset til vinterhalvåret. Ytterligere utnyttelse av innmark kan kun skje etter avtale med grunneier eller bruker. Du kan ikke ferdes på dyrkede landbruksarealer, som potetland og åkre for raps, korn og grønnsaker, eller frukthager. Det samme gjelder kulturbeite (beitearealer som jevnlig gjødsles) og engslått.

Det kan også være av interesse å sjekke i Naturmangfoldloven.  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100

 LOT_ Brøttum IL_kveldstur tirsdag 23 mai 2017image002